Městská knihovna Jáchymov

Služby

 

 

 Poskytované služby:

 • výpůjční služba
 • online katalog
 • rezervační služba
 • meziknihovní služba
 • internet
 • vyhledávání v souborném katalogu
 • besedy,soutěže  a exkurze
 • tisk z internetu a balení knih

 

  Výpůjční služba :

V naší knihovně nabízíme:
Typ dokumentu:                                                                           Výpůjční doba
knihy, časopisy 

1 měsíc

knihy (studovna)

pouze prezenčně

knihy a jiné dokumenty v rámci meziknihovní výpůjční služby dle dohody

 

 Rezervační služba:

  Rezervaci knih a  periodik  lze provádět:

 telefonicky - 353 808 122

 e-mailem : knihovna.jachymov@tiscali.cz

 přímo v on-line katalogu

 

 Meziknihovní výpůjční služba:

 

Kontakt:: Karin Pašková, Eva Kochová, Miluška Veselá

E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Telefon: 353 808 122 

Pro čtenáře Městské knihovny Jáchymov

 • půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu MK Jáchymov. Čtenář je povinen uhradit náklady na dopravu dokumentu nebo kopii. V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, zprostředkuje MK Jáchymov výpůjčku ze zahraničí.

Pro knihovny

 • o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu MK Jáchymov mohou knihovny požádat :

 Internet

 Přístup k Internetu pro všechny občany (registrované i neregistrované) je řízen pravidly uvedenými v Pravidlech užívání výpočetní techniky. Používání  internetu je bezplatné, hradí se pouze  vstupní poplatek 10,- Kč /1 hodina..

Poskytované služby:

 • "surfování" Internetem ( prohlížeč  Microsoft Internet Explorer);
 • tisk dokumentů;
 • vlastní e-mailová schránka;

Služby Internetu jsou k dispozici ve výpůjčních hodinách. V případě zájmu je možno požádat knihovnice o radu.

Možnost rezervace Internetu:   telefon.:  353 808122.

                                e-mail:    knihovna.jachymovv@tiscali.cz

 

 Besedy,soutěže a exkurze pro základní a mateřskou školu:

 Pořádáme  knihovnicko informační lekce, literární besedy, soutěže a exkurze pro základní a mateřskou školu se zaměřením na práci s informacemi a literaturou - vyhledávání informací v knize, katalogu,  na internetu, literární žánry aj. Doba trvání  besedy je cca 45 minut, dobu lze přizpůsobit požadavku vyučujících.  Přehled nabízených akcí podle témat:

Knihovnicko informační lekce pro základní a mateřskou školu

Tématické besedy

Termín a hodinu konání akce je nutné si domluvit předem na telefonním čísle 353 808 122 u paní Karin Paškové.

Dále nabízíme možnost balení dokumentů jakýchkoliv formátů do PVC folie dle ceníku.

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    

 

                    Kontakt:353808122  E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz