Městská knihovna Jáchymov

Výroční zprávy

Výroční zpráva

o činnosti  Městské knihovny Jáchymov

za rok 2014

 

V naší knihovně uhradilo v roce 2014 registraci 266 čtenářů, z toho 71 dětí do 15-ti let.

 

Výpůjční činnost :

Počet výpůjček celkem                                   20 736    z toho  6 851 časopisů

Počet výpůjček pro děti (knihy)                       1 411

Počet výpůjček pro dospělé (knihy)               12 468

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře:        77,95     

Počet návštěvníků knihovny celkem                5 433  

          z toho  320 zájemců o veřejný internet a 351 uživatelů on-line

Počet virtuálních návštěvníků tj. webových stránek :      7 069

 

Ve srovnání s výsledky činnosti knihovny za rok 2013 došlo u počtu registrovaných čtenářů k mírnému nárůstu. U celkového počtu výpůjček byl nárůst o 8%. Zvýšil se počet návštěvníků knihovny vzhledem k akcím, které v prostorách knihovny proběhly.

 

 Knižní fond :  byl doplněn celkem o 759 knih, při nákladech 143 423,00 Kč. 

Z projektu Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury jsme dostali 34 titulů z celkové nabídky – finanční limit pro knihovnu byl 6.000,- Kč.

 

Stav knižního fondu Městské knihovny Jáchymov: 22.820 knihovních jednotek  k  31.12. 2014.

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 10 700.

Fond knihovny jsme rozšířili o nabídku společenských her.

 

Odepsáno: 395 svazků - důvod: poškození, odborná zastaralost, hygienická závadnost či ztráta ze strany čtenářů.

 

Kulturně-výchovná činnost: 

Knihovnice připravily v uplynulém roce pro čtenáře a žáky ZŠ v Jáchymově 58 besed, anket, knihovnických lekcí, soutěží a zábavně vzdělávacích kvízů, kterých se zúčastnilo 1068 návštěvníků. Vzdělávací a zaškolovací akce v rámci internetu probíhaly průběžně během roku. Zájemců jsme evidovaly 33.

Našim čtenářů jsme se přiblížili také založením facebookového profilu knihovny, který si získal své návštěvníky.

Největší ohlas mezi dětmi i vyučujícími měla již tradiční mezinárodní akce „Noc s Andersenem“, která proběhla 4. - 5. dubna 2014. Z 20 přihlášených se nakonec akce zúčastnilo 15 dětí a 5 dospělých.

Hlavním námětem byly knihy o komisaři Vrťapkovi, se kterým řešily detektivní záhady. Děti nadchla noční prohlídka Jáchymova s průvodním slovem Ing. Zdeňky Mytníkové.

Začátkem měsíce října se naše knihovna připojila k celorepublikové akci „Týden knihoven“.

 

Půjčovní doba knihovny:      

                                              

                        pondělí a čtvrtek         13,00 –18,00 hod.

úterý       10,00 – 12,00          13,00 –16,00 hod.

 

V době prázdnin (červenec a srpen) je omezeno půjčování jen na pondělí a čtvrtek.

 

 

V rámci Března-měsíce čtenářů jsme zkušebně našim návštěvníkům umožnili rozšíření výpůjční doby.

Na základě jejich ohlasů jsme rozšířili výpůjční dobu na poslední neděli v měsíci (mimo hlavních prázdnin a vánočních svátků) a to od 13,00 do 17,00 hodin.

 

Seniorům žijícím v DPS každý poslední čtvrtek v měsíci přivážíme knihy, časopisy a zvukové knihy.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Karin Pašková – vedoucí MěK                  

V Jáchymově dne 19. března 2015

 Kontakt:353808122  E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz